inforegio europa gov.ro mdrt cj cluj fonduri UE
<
>
<
>

Judeţul Cluj


Cu o suprafaţă de cca. 6700 km pătraţi, se situează în partea nord-vestică a ţării, aflându-se în zona de contact a trei unităţi naturale: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Se învecinează la nord cu judeţul Maramureş, la nord-est cu judeţul Bistriţa-Năsăud, la est cu judeţul Mureş, la sud cu judeţul Alba, la vest cu judeţul Bihor şi la nord-vest cu judeţul Sălaj.

Relieful este predominant deluros şi muntos, altitudinile maxime fiind deţinute de masivele Vlădeasa şi Muntele Mare, având înălţimi ce depăşesc 1800 de metri. Clima este plăcută, de tip continental moderat, fiind influențată de vecinătatea Munților Apuseni. Verile sunt călduroase, iar iernile,în general,sunt lipsite de viscole.

Din punct de vedere al organizării administrative a judeţului, acesta se împarte în 81 de unităţi administrativ-teritoriale, astfel numărând 5 municipii, un oraș şi 75 de comune. Populaţia judeţului este de cca. 691 de mii de locuitori, din care peste 65% locuiesc în mediul urban.Ceea ce caracterizează populaţia judeţului Cluj este şi multitudinea de etnii conlocuitoare cu românii, precum maghiarii, romii, germanii, ucrainienii.În ceea ce priveşte apartenenţa la cultele religioase a populaţiei din judeţul Cluj, 73,1% dintre credincioşi sunt ortodocşi, 11,4 % reformaţi, 3,6 % greco-catolici, 3,5 % romano-catolici, 3,2 % penticostali, 1,1 % unitarieni, 1,1 % baptişti.

Industria judeţului este concentrată în cea mai mare parte în Cluj-Napoca, fiind extrem de variată. Sunt prezente industrii precum industria chimică, poducătoare de ciment, construcţiile de maşini, prelucrarea metalelor, industria alimentară, încălţăminte, sticlă, porţelan, faianţă, prelucrarea lemnului, extracţia minereurilor, produse abrazive, celuloză şi hârtie, cosmetice, textile, confecţii, etc. Cu peste 100 de companii de software şi universităţi care oferă personal calificat, oraşul Cluj-Napoca a devenit şi un important centru IT.

În ceea ce priveşte agricultura, datorită condiţiilor climatice variate ale zonei s-a creat un cadru prielnic de dezvoltare a acesteia. Circa o treime din suprafaţa judeţului Cluj este teren arabil, pe care sunt cultivate cereale, legume, cartofi, sfecla-de-zahăr, etc. Creşterea animalelor este de asemenea practicată şi datorită faptului că 50% din terenul agricol reprezintă pajişti naturale. Importanţa agriculturii judeţului rezidă şi în existenţa Universităţii de Ştinţe Agricole şi Medicină Veterinară care licenţiază specialişti în toate domeniile agriculturii.

Judeţul Cluj dispune de o reţea densă de drumuri publice, totalizând 2720 km, din care 538 km reprezintă drumuri naţionale şi autostrăzi. Lungimea căilor ferate care străbat teritoriul judeţului este de 240 km.

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, a cunoscut o creştere semnificativă a traficului de pasageri ca urmare a programului de dezvoltare şi modernizare, fiind în acest moment al doilea aeroport internaţional al ţării, legând Clujul de Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Israel, Marea Britanie, Olanda, Spania, Suedia.

 Clujul se numără printre judeţele cele mai active în sfera culturală, avînd un patrimoniu valoros, o veche reputaţie în domeniul învăţămîntului şi culturii, precum şi instituţii de prestigiu. Una dintre cele mai cunoscute universităţi este Universitatea „Babeş-Bolyai”. În aulele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” sunt formaţi viitori medici şi farmacişti, iar specialiştii în domeniul tehnologiei, informaţiei şi a ingineriei provin de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Arta este perpetuată și îmbogățită de către absolvenții Universității de Artă și Design Cluj-Napoca.

În judeţul Cluj funcţionează importante instituţii de cultură precum: Teatrul Naţional „Lucian Blaga”, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Opera Naţională Română Cluj-Napoca, Opera Maghiară Cluj, Filarmonica de Stat „Transilvania”, Teatrul de Păpuşi „Puck”, Teatrul de Stat „Aureliu Manea” Turda, etc.

Judeţul Cluj are un potenţial turistic ridicat, reflectat în existenţa unei game variate de forme de practicare a activităţilor de agrement: drumeţie, alpinism, sporturi de iarnăşi de vară, tabere de copii şi tineret, tratament balnear, etc.

Dintre zonele şi obiectivele de mare atractivitate turistică trebuie menţionate: Salina Turda, destinaţie modernă de agrement şi de tratament; Muntele Băişorii, staţiune favorabilă practicării sporturilor de iarnă; Munţii Trascăului, deosebit de spectaculoşi datorită formelor de relief, stâncilor impozante şi peşterilor; Băişoara, zonă ce se remarcă prin peisaje de o excepţională frumuseţe, căutată vara de amatorii de drumeţii şi iarna de cei ai „sportului alb”; Zona lacurilor Gilău - Tarniţa, care oferă condiţii deosebite pentru agrement la sfârşit de săptămână; Zona lacului Beliş-Fântânele, căutată pentru peisajul superb dat de lac și de munții care-l înconjoară.

 Bogăţia de monumente şi obiective istorice, precum şi patrimoniul arhitectural, incluse în mare parte în circuitul naţional, constituie o certă şi permanentă sursă de atracţie turistică. Atrag atenţia monumente precum: ansamblul monumental Matei Corvin, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, grupul statuar „Şcoala Ardeleană “, statuia lui Avram Iancu, Catedrala Ortodoxă, biserica „Sfântul Mihail”, biserica Franciscană, biserica Piaristă, Bastionul Croitorilor, mormântul lui Mihai Viteazul de la Turda, castelul de la Bonţida, Muzeul Memorial Octavian Goga de la Ciucea. De mare interes turistic sunt şi: Muzeul de Artă, al doilea din ţară ca zestre de artă româneasca dar şi străină (peste 13 000 de lucrări), Muzeul Etnografic al Transilvaniei (peste 40 000 de exponate), Colecţia de istorie a farmaciei, Muzeul de Mineralogie (peste 16 500 de exponate), Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul de Istorie din Turda (peste 30 000 de obiecte), Muzeul Municipal Dej,Muzeul Sătesc din Iclod. În municipiile Dej şi Turda, bisericile în stil gotic din secolele XIV - XVI, aflate în pieţele centrale, constituie de asemenea importante puncte de atracţie turistică.

Grădina botanică „Alexandru Borza" din Cluj-Napoca, una dintre cele mai cunoscute şi mai bine organizate din sud-estul Europei, oferă un bun prilej de destindere, dar şi de instruire pentru numeroşi turişti din ţară şi din străinătate.

Toate aceste atracţii ale judeţului Cluj îl califică drept o destinaţie ideală ce oferă multiple posibilităţi, atât de petrecere a timpului liber, cât şi de dezvoltare a afacerilor din diverse domenii de activitate. 

Link-uri utile:

Contact

Str. Memorandumului, nr. 21, 400114, Cluj-Napoca

+40.264.450.410

+40.264.450.410

contact@cniptcluj.ro

(Mai-Septembrie)
Luni - Vineri: 09 -19
Sâmbătă și Duminică 09 - 17
(Octombrie-Aprilie)
Zilnic: 09 - 17

În cadrul Centrului de Informare Turistică oferim turiștilor acces gratuit la internet.


Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj, sau dacă doriţi să promovaţi alte obiective din judeţ în lista noastră vă rugăm să ne contactaţi aici.

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

CALENDARUL EVENIMENTELOR

Harta interactiva

Harta Manastirilor